Till exempel »
Prosa 1964, R&S

Berättelser kring Slentrianen »
1971, Författarförlaget

I en annan tillvaro »
Prosadikter 1980, Inferi

Sjunk svenska folk »
Dikter 1982, R&S

Förbjuden Ingång »
Prosadikter 1995, Natur och Kultur

Betraktelse över uppgifter
rörande Sunnanvinden »

Prosadikter 2002, Kolibri