ur: Förbjuden ingång

Bröllop eller begravning

Vi såg att folk hade samlats utanför kyrkan idag och klockorna dångade ivrigt.

Det är nog en begravning, föreslog jag. Nej, jag tror det ska bli bröllop, sa min hustru.
Då såg vi de två upprättstående kistorna föras in i kyrkan och fram
mot altaret och prästen som stod i sin kista beredd att viga det unga paret till den sista vilan.

Inte bara fiskar

En fisk simmar i ett akvarium. Jag simmar utanför och ser på den, i min sjö.
I havet simmar någon som ser oss båda. I himlen simmar änglar. Det är trots allt ett jävla simmande.

Frånsett moln

Molnen stryker fram över himlen. Stryker är kanske inte rätta ordet.
Molnen seglar över himlen. Men de är inga fartyg och inget moln liknar ett skepp.
Molnen drar fram över himlen. Så kan man inte heller säga. Himlen är molnfri.