Samspråk »
Dikter 1976, R&S

Mötesplatser »
Dikter 1977, R&S

Brunnen som är du »
Dikturval (illustrerat av Stig Olson)
1978, R&S

Det stora ögonblicket »
Dikter 1980, R&Ss