ur: Det stora ögonblicket

Det stora ögonblicket

En stund
ska vara den sista
Då samlar vi ihop våra dagar
till en enda natt,
livets ljuva mörker
och glädjens skuggor

Öppna fönstret för själen!

Döden är ett stort ögonblick
i en människas liv
Och något att minnas

Sjön

Båten ligger stilla
Sjön vilar med öppet öga

Med långa åror
förflyttar jag stränderna

*

Krav

Att lyfta sig i håret,
att bära sig själv i famnen,
det är vad livet begär av dig

Dessutom har tillvaron
andra meningar med dig: älska
och var trofast,
smek bort mörkret
från din älskades panna,
tänd stjärnor i hennes ögon

Plocka också ner månen,
den är ingen fallfrukt

Det myckna är så lite
av vad du egentligen förmår

Och livet ställer höga anspråk på dig,
krav på den medverkan

*

Vad ingen vill

En fot i uppförsbacken
och en i nerförsbacken
men samma människa
strävande
åt skilda håll
Det är backens fel

Det som är motlut för en
är rutschbana för en annan

Stå stilla och vänta på döden
vill ingen