ur: Samspråk

Spegel

Skrapa med naglarna på din spegelbild.
Du försvinner inte. Du når dig inte.

Gå närmare spegeln och andas mot dig.
Du suddas ut, försvinner ett kort
ögonblick. Du lever.

 

Stilla platser

Det finns stilla platser i världen,
oaser av tystnad
inne i det eviga bruset,
som det finns motsägelsefulla
tysta minuter, fyllda av liv
mitt i tidens brusande evighet.

I det sorlande blodet,
i den viskande andningen,
i hjärtats dämpade slag,
djupt i människan
finns stilla platser, tysta rum
för kärlek.

*

Två

Mänskligheten
är ett annat ord
för gruppensamhet.

En människa gör ingen sommar.
Men två
gör vintern mindre kall.

*

Ett ord på vägen

Om jag hade ett ord
att ge dig på vägen
så skulle jag tiga
och ge dig vägen i
stället.

Och vid dikesrenen
skulle ord blomma
som ljusa tystnader.