Utkast
Dikter 1958

Ut ur människan
Prosa 1959, Bonniers

Inte den du söker
Dikter 1959
(under Pseudonymen Margaretha Malm)

Dagar utanför tiden
Dikter 1961, R&S
(under Pseudonymen Margaretha Malm)

Dagbok
Prosa 1962, Bonniers

Koltrastens morgon
Dikter 1962, Bonniers

Rekviem
Prosa 1963, R&S

Ingenstans vaknar gud
Dikter 1963, R&S
(under Pseudonymen Margaretha Malm)

Till exempel
Prosa 1964, R&S

Andra dikter
1966, R&S

Efterlämnade dagar
Dikter 1967, R&S

Insnitt
Bikter 1967, R&S

Blå Tummen
1967, Williams
(tillsammans med Lasse O'Månsson)

Valda dikter
1968, R&S
(med efterskrift av Björn Julén)

Metamorfoser
Dikter 1969, R&S

Under Molnen
Dikter 1970, R&S

Berättelser kring Slentrianen
1971, Författarförlaget

Den läsandes ensak
Prosadikter 1971, Författarförlaget

Handen på hjärtat
Prosadikter 1971, R&S

Betänketid
Prosadikter 1974, R&S

Samspråk
Dikter 1976, R&S

Tvärsnitt
Urval dikter och Prosa 1977, R&S

Mötesplatser
Dikter 1977, R&S

Brunnen som är du
Dikturval (illustrerat av Stig Olson)
1978, R&S

En människa i handen
LL-Dikter (illustrerade av Stig Olsson)
1979. R&S

Det stora ögonblicket
Dikter 1980, R&S

I en annan tillvaro
Prosadikter 1980, R&S

Sjunk svenska folk
Dikter 1982, R&S

Vill du veta vad kärlek är?
1982, Fripress
(lyrikkassett med Lars Jansson Trio)

Sju dikter
1982, Fripress
(illustrationer av Hans Östman)

Ritornell
Dikter 1983, R&S

Nära
1985, Fripress
(LL-dikter illustrerade av Margit Dahlström)

Skrämmor eller
Konsten att hantera sin skräck

1985 (bild: Gösta Hedberg)

Nattstycken
Dikter 1988,
Örebro Läns Museum
(illustrationer av Kjell Hobjer)

Fristående fortsättning
Dikter 1989, Fripress

Så är det bara.
En dokumentär om senildemens

1989, Fripress/Natur och Kultur

De frånsinta
Dikter 1991, Natur och Kultur

Förbjuden Ingång
Prosadikter 1995, Natur och Kultur

Om allting, bland annat
eller
En tid i Danmark

Prosa 1997, Natur och Kultur

Enman
Prosadikter 1998, Natur och Kultur

Enman (Två)
Prosadikter 2001
(foton av Louise Nessim)

Att hitta vilse. Snedsprång i litteraturen
om Pekoral 2001, Gondolin

Betraktelse över uppgifter
rörande Sunnanvinden

Prosadikter 2002, Kolibri

En man hette Herbert.
En folkhemsk saga.

2003, Gondolin

De lokale forhold
(tills. med Sven Christer
Swahn och Trygve Bång)

Förord
En antologi kring det möjliga
(R&S 1969)

1980-talet
Visioner av vårt nya årtionde
(Inferi. 1980)

Bredband - Smalspår

Varg
(2001)

Krumsprång.
(2003)

Daddy O'
Texter ur radioprogrammet
'Blå Tummen'
(Galago Förlag, 2002)