Så är det bara.
En dokumentär om senildemens »

1989, Fripress/Natur och Kultur

Om allting, bland annat
eller
En tid i Danmark »

Prosa 1997, Natur och Kultur

En man hette Herbert.
En folkhemsk saga. »

2003, Gondolin