Senast utgivna böcker:

"Karl Svensson" (Ellerströms, 2008), - en bok som kan sägas vara en släkting till den 2005 utgivna "Vedbärerskan" och Livsryckningar (Roos & Tegnér, 2008) En kärleksfull satir om att bli gammal – med djävulen bakom örat och glimten i ögat.

HAVERIER liknar ingen annan bok och berättar om hur ett antal böcker inte blev till. Det är en redogörelse för avbrutna, uppgivna eller skrinlagda litterära experiment, en fantastisk själv?biografi i de grandiosa och kompromisslösa idéernas och projektens tecken.
Bertil Pettersson är Sveriges främste absurdist och har utöver sina havererade böcker ett stort och variationsrikt författarskap bakom sig.”

Här kan du läsa Bertil Petterssons förord till boken:

"Sedan våren 1932 har jag velat förändra världen. I grunden. Om till det bättre eller sämre var jag aldrig klar över.
Det var förändringen i sig som var viktig. Vad som helst! - bara inte detta stillastående nu. Eller med Baudelaire: "Var som helst! - utanför världen."
 Jag inledde på 1950-talet ett författeri som hittills inskränkt sig till ett knappt femtiotal böcker, men jag skrev betydligt fler. Som aldrig blev utgivna, något jag idag är tacksam för. Kanske med vissa undantag. Och jag påbörjade många litterära projekt, oftast av experimentell art. Exemplen ur dessa strandade verk kan ses som vrakspillror man plockar upp, synar med visst intresse, viss undran och sedan kastar bort igen.
 Det handlar om tursamma misslyckanden, rena missfall, sabotage, avsiktliga misstag och felslagna tangenter. Om nu också Haverier blir ett misslyckat projekt har jag på något sätt ändå lyckats.
 Det är ingen tröst."Per Öjebos tonsättningar av Bertil Petterssons dikter med tonvikt på "Enman"!

Du kan köpa skivan här
http://www.intim-musik.se