En människa i handen »
LL-Dikter (illustrerade av Stig Olsson)
1979. R&S

Nära »
1985, Fripress
(LL-dikter illustrerade av Margit Dahlström)