Två
1982
Tillsammans med fotografen
Peo Quick. Galleri Engelbrekt

Skrämmor eller
Konsten att hantera sin skräck

1985, 1986
Tillsammans med grafikern Gösta Hedberg

Att öppna ett fönster
1986
Tillsammans med Gösta Hedberg.
Flera platser, har även visats i Tyskland.

Nattstycken
1988
Tillsammans med konstnären Kjell Hobjer

Civilisationens historia
1988, 1990, 1999, 2000, 2001
Konstfrämjandet m fl; har visats på ett flertal
platser i Sverige och i Danmark.
Utställningen ägs numera av Örebro läns museum

Så är det bara
1990, 1991
Örebro läns museum m fl platser

Mötesplatser
1991
Tillsammans med Kjell Hobjer.
Blekinge läns museum

Undantagsfolket
1991, 1992, 1994, 1995, 2000
(Konstfr"mjandet m fl platser)

Rekviem. En bokmässa
1992, 1998
(Galleri Persson m fl)

Motspel
1994, 1995
(tills. med konstn"ren Margita Dahlström. Skånes Konst)

Enman »
2001
(tills. med fotografen Louise Nessim. Malmö Konsthall)

Fotnoter
2001
(tills. med Lars Andersson. Skoindustrimuseet, Kumla)

Vedbärerskan »
2005
(21 konstnärer kring en dikt. Galleri Persson)


"24 konstnärer kring en dikt, Örebro läns museum".
2007